Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Aktualita: Dne 19. 9. 2019 rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že poskytování homeopatie není zdravotní službou. V praxi to znamená, že poskytování homeopatie nelékaři je nadále možné, obdobně jako předchozích téměř 30 let. Homeopatická společnost poskytla rozšířenému senátu NSS materiály, kde byly součástí řízení. Článek o výsledku řízení naleznete např. na novinkách nebo idnesu, vlastní rozsudek ve volně dostupný na stránkách NSS

Zpráva: Dne 19. 1. 2019 se konalo již 12. shromáždění členů Homeopatické společnosti, z.s., podrobnosti byly uvedeny v pozvánce. Zápis ze shromáždění členů lze shlédnout zde

 

Homeopatická společnost, z.s.

Homeopatická společnost je zapsaný spolek sdružující profesionální homeopaty a příznivce homeopatie a autopatie.

Homeopatická společnost byla založena v roce 2001 a od té doby se podílí na udržování svobodného prostředí pro praktikování homeopatie na vysoké úrovni.

 

Účel a cíle činnosti Homeopatické společnosti, z.s.

Homeopatická společnost, z.s. (dále jen „HS“) je dobrovolný odborný spolek poradců v oblasti homeopatie a autopatie, a příznivců těchto oborů.

Předmětem hlavní činnosti je obhajovat svobodu praktikování homeopatické a autopatické léčby.

Homeopatická společnost, z.s. doporučuje pravidla pro činnost svých členů zejména stanovením standardů vzdělávání zvláště pro každý obor, homeopatii a autopatii, a prostřednictvím Etického kodexu člena HS.

Homeopatická společnost, z.s. má za cíl podporovat praktikování homeopatického a autopatického poradenství zejména prostřednictvím odborně vzdělaných poradců, kteří splnili standardy vzdělávání HS úspěšným složením zkoušky v daném oboru na HS pověřeném pracovišti. Výbor HS může svým rozhodnutím uznat splnění standardů vzdělávání také obecně známým odborníkům v oboru nebo po prokázání obdobného vzdělání jiným způsobem.

HS může reprezentovat své členy navenek např. ve vztazích k státu, EU apod.