Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K LÉČITELSKÉMU ZÁKONU

Homeopatická společnost, z.s. v průběhu října 2018 připomínkovala ve vnitřním fakultativním připomínkovacím řízení návrh zákona o léčitelských službách. V řádném termínu jsem připomínkovali 26 bodů. Návrh zákona je napsán dosti nešikovně, nejde však o snahu léčitelství zakázat. V této věci se nadále angažujeme obdobně jako již v minulosti tak, aby bylo nadále možné zajistit budoucnost nelékařské homeopatie v České republice. Více informací je v článku zde


SNAHA O VYŘAZENÍ HOMEOPATICKÝCH LÉČIV Z RECEPTU

V České republice jsou homeopatická léčiva registrována a vydávána od potence vyšší než C30 všechna na recept, některá homeopatická léčiva i zcela běžná jako urtica urens (kopřiva) nebo calendula (měsíček lékařský) jsou na recept ve všech potencích. Tento stav je v rámci EU ojedinělý, obdobně jej má pouze Francie, podle jejíhož vzoru zde byla v 90. letech homeopatika registrována, nebo nově Polsko. Bývalý ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA a následně i současná ředitelka Mgr. Irena Storová, MHA se vyjádřili ve smyslu, že nevidí důvod k vyřazení homeopatických léčiv z receptu z moci úřední. To přestože zákon o léčivech umožňuje zaregistrovat na recept pouze léčiva, která jsou toxická, návyková, nově zavedená s potenciálně neznámými účinky a léčiva zaváděná parenterálně, tedy homeopatika žádný z těchto důvodů nesplňují, SÚKL měl tedy při každé přeregistraci konat. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

 


GDPR

Nařízení EU GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nyní v mediích skloňováno čím dál častěji. GDPR vstoupilo v platnost od 25. 5. 2018 a činnosti homeopatických a také autopatických poradců se velmi dotýká.

Obecné informace lze nalézt např. na www.gdpr.cz  nebo na www.uoou.cz

Vzhledem k náročnosti zjišťování informací o pravidlech GDPR a jejich aplikaci na samostatně působící poradce jsme oslovili JUDr. Pavlu Hořínkovou z www.ochranaudaju.info, která se zabývá připravou informací o GDPR pro konzultanty a terapeuty. JUDr. Hořínková ochotně upravila dokumenty přímo pro potřeby homeopatických a autopatických poradců. E-book s vysvětlením o co se jedná a předpřipravené formuláře bylo možné objednat po časově omezenou dobu od 15. do 30. 5. 2018 na http://ochranaudaju.info/gdpr-pro-homeopaty/ Oproti běžné ceně je pro homeopatické a autopatické poradce se podařilo domluvit přibližně třetinovou slevu - pouze na uvedeném linku. Využít tuto možnost mohou všichni poradci, nikoli pouze členové Homeopatické společnosti, z.s., protože tato záležitost se týká všech bez ohledu na školu, společnost nebo filosofii. První vlna proběhla už v březnu. 


Odborné vyjádření Homeopatické společnosti, z.s.

ve věci služeb odborníků na homeopatii, kteří nejsou lékaři 

Výbor Homeopatické společnosti připravil a schválil v říjnu 2017 dokument týkající se všech pohledů na právní postavení poskytování služeb homeopatů, kteří nejsou lékaři. Shromáždění členů Homeopatické společnosti, z.s. znění dokumentu jednomyslně schválilo dne 22. 10. 2017. Znění dokumentu je dostupné v samostatné části webové stránky Odborné prohlášení.