Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

ETICKÝ KODEX HOMEOPATA

REGISTROVANÉHO HOMEOPATICKOU SPOLEČNOSTÍ, z.s.

 

„Nejvyšším cílem homeopata je navracet zdraví“

 

Etický kodex homeopata stanovuje základní pravidla etického, odborného a odpovědného vztahu s klientem.

 

Homeopatie je metoda péče o zdraví popsaná v Organonu léčebného umění Samuela Hahnemanna, která se opírá o princip podobnosti, princip individualizace, princip potencovaných látek a princip totality symptomů. Homeopat registrovaný Homeopatickou společností, z.s. preferuje ve své praxi celostní přístup.

Potencovaným přípravkem (homeopatickým lékem) je ovlivňována vitální síla, jejíž následné působení nastoluje harmonii v organismu na mentální, emocionální a fyzické úrovni.

 Ideálem léčby je nenásilné a trvalé obnovení zdraví co nejkratším a nejspolehlivějším způsobem, a to na základě jasně vyjádřených homeopatických principů.

POVINNOSTI HOMEOPATA

 

a)      Homeopat přistupuje k péči o zdraví klienta vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Využije svých znalostí a dovedností ke zlepšení stavu vitální síly a tomu odpovídajícímu zdravotnímu stavu klienta.

b)      Homeopat podá klientovi základní informaci o charakteru homeopatické léčby.

c)      Homeopatická konzultace se děje na základě svobodné vůle klienta jako součást jeho péče o zdraví; nenahrazuje zdravotní péči podle pravidel vědy poskytovanou státem.

d)     Homeopat postupuje s péčí řádného odborníka v oboru homeopatie, tj. splňuje standardy vzdělání praktikujícího homeopata registrovaného HS, z.s.

e)      Základními nástroji homeopata jsou zdroje homeopatických informací v podobě materie mediky a homeopatického repertoria v knižní nebo počítačové podobě.

f)       Homeopat dbá na svůj odborný rozvoj.

g)      Homeopat nesdělí informace o identifikovatelném klientovi zjištěné při homeopatickém rozhovoru. Výjimkou je, pokud klient souhlasí s cílem a rozsahem sdělení.

 

Homeopat registrovaný Homeopatickou společností, z.s. se zavazuje dodržovat ve své praxi tento etický kodex. V případě porušování zásad etického kodexu bude kárně postižen ze strany výboru Homeopatické společnosti.

Kárná opatření:  

-    veřejná důtka

-    vyškrtnutí z veřejného seznamu homeopatů registrovaných HS

-    vyloučení z Homeopatické společnosti, z.s.