Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Návrh zákona o léčitelských službách

 

Čas s jakousi pravidelností přináší vždy po 4-5 letech legislativní snahu tu vyjasnit, tu omezit svobodné praktikování léčitelských metod, mezi které se homeopatické poradenství poskytované nelékaři řadí.

V letošním roce očekáváme návrh zákona o léčitelských službách, který již delší dobu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ohlašuje s tím, že nemá jít o omezení přístupu k léčitelským službám. Jako Homeopatická společnost, z.s. jsme se podíleli na připomínkovém řízení, kde jsme detailně připomínkovali 26 bodů. Zda a jak budou do návrhu zapracovány uvidíme zanedlouho.

Jde o návrh, který v zásadě obsahuje:

  • Bude zaveden národní registr léčitelů, kdokoli bezúhonný se do něj může přihlásit (za splnění obecných podmínek jako bezúhonnost, plnoletost svéprávnost apod.). To zde v podstatě už v ČR bylo do roku 2000 v podobě volné ohlašovací živnosti Přírodní léčitel, ničemu to nevadilo. Neregistrovaný léčitel však léčitelské služby poskytovat nesmí.
  • Podmínky platné už dnes podle občanského zákoníku v dílu Péče o zdraví §2636 – 2651 jsou vedení dokumentace o poskytnutých službách a možnost klienta do nich nahlédnout, seznámit klienta předem s cenami a mít dostupný ceník. Jedním z bodů je i odpovědnost poskytovatele – i ta je v současném občanském zákoníku již zahrnuta.
  • Další povinnosti jsou obdobné jako v jiných platných zákonech – klient má dostat potvrzení o zaplacení, reklama na léčitelské služby nesmí obsahovat „zavádějící“ informace, nově se stanovuje povinnost u reklam na léčitelské služby upozornit, že nejde o poskytování zdravotních služeb.[1] Nová je také povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.
  • Zavádí se možnost kontroly těchto požadavků ministerstvem se sankcemi (nikoliv malými) za jejich neplnění.

Homeopatická společnost, z.s. byla přizvána Ministerstvem zdravotnictví, aby se k pracovní verzi zákona vyjádřila. V současné podobě trpí návrh vícero vadami jako je všezahrnující definice toho, kdo je léčitel (skoro každý, kdo je veden snahou zlepšit či udržet zdravotní stav a není zdravotnický pracovník), že je nutné léčitelské služby poskytovat pouze v oznámené provozovně (jako by práce s energií nešla dělat pod rozkvetlou lípou) a tak podobně. Celkovou koncepci jsme jako Homeopatická společnost připomínkovali, ve vhodný čas své věcné připomínky také zveřejníme. Zatím se držíme toho názoru, že se nyní jedná o vnitřní pracovní připomínkové řízení. Předpokládáme, že návrh projde zásadními změnami, než spatří světlo světa.

Obvykle veřejně komentujeme až podobu návrhu zákona, kdy je v určitém dokončeném znění oficiálně ministerstvem publikován a vystaven veřejné diskusi. A samozřejmě, když se poté dostane do poslanecké sněmovny, kde se o jeho podobě skutečně rozhoduje. Jakmile nastane takový stav, budeme o něm informovat na stránkách www.homeopatickaspolecnost.cz a informace šířit dále. Tak, aby v demokratické diskuzi mohla široká veřejnost podporující a užívající léčitelství říci našim zákonodárcům svůj postoj. Tak, aby pokud zákon vznikne, opravdu neomezil dostupnost léčitelských metod a byl mnohem kvalitněji připraven než současná pracovní verze.   

Za Homeopatickou společnost, z.s. mohu slíbit, že se stejně jako po celou dobu od začátku tisíciletí budeme snažit udržet takové právní prostředí v České republice, aby bylo i nadále možné poskytovat služby nelékařských homeopatických poradců a svobodně tyto služby přijímat těmi, kteří touto krásnou metodou chtějí pečovat o své zdraví.

                                                   

                                                                                               S přátelským pozdravem

                                                                                                                                               Ing. Jan Matyáš

                                                                                                                            předseda Homeopatické společnosti, z.s.

[1] Zdravotní služby poskytují především lékaři příp. jiní zdravotničtí pracovníci prostřednictvím postupů v souladu s pravidly vědy, jsou vyhrazeny jako zdravotní výkon zdravotnickým pracovníkům s odpovídajícím státem garantovaným vzděláním v daném oboru, obvykle jsou zdravotní služby hrazeny z veřejného pojištění. Homeopatie ani jedno nenaplňuje.

 

Zde je původní verze návrhu zákona, její důvodovou zprávu a připomínky vypracované výborem Homeopatické společnosti. Druhá verze je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení, její finální podoba se má projednávat v platformě složené ze zástupců významných oborů komplementární a alternativní medicíny (=léčitelství) se zástupci Ministerstva zdravotnictví. Za Homeopatickou společnost, z.s. jako největší spolek sdružující homeopaty nelékaře (ale i lékaře) byl přizván předseda Ing. Jan Matyáš. Současná pracovní verze značnou část vad odstranila, např. vyjmenovává příkladmo hlavní obory léčitelských služeb, kde je homeopatie uvedena na prvním místě. Přestože není současný stav ještě ideální, tak je k jednání.